İLK YAZILI KAYITLARA GÖRE KÖYLERDEKİ AKRABALAR

Osmanlıca’da “Mehmet” ile “Muhammet” isimlerinin yazılışı aynı olduğu için, bu isimleri tek isim olarak “Mehmet”  yazdık.

Yaptığımız kısa incelemede çok akraba, zaman içinde farklı farklı isimler aldığını gördük.

Tapu kayıtlarında, o köylü olmadığı halde arazisi o köy sınırları içinde olduğundan, o köylü imiş gibi görülen akrabalar da vardır.

Bir köyde aynı isimdeki birden fazla değişik akraba, tek akraba halinde gösterilmiştir. Örnek olarak Alioğlu adında iki farklı akraba, tek akraba adında birleştirilerek yazılmıştır. Çünkü farklılığı fark etmek, tarafımızdan imkânsızdır.

Yazdığımız bu ataların isimlerinin mazisi, tesadüflere bağlı olarak 1800’lü yıllara kadar uzanabilir ve daha da ileri gidebilir. Çünkü tapu sahibi insan 70 yaşları civarında bulunursa, babası da ondan 20–30 yaş büyük olduğunu farz edersek dediğimiz yıllara varabiliriz.

AYVALIK KÖYÜ
Kapse-i Rize karyesi (Rize’nin Kapse köyü), Aşağı Kapse.

1872 tapu kayıtların göre Yukarı ve Aşağı Kapse’de arazi sahipleri:
Abdurrahmanoğlu, Ahmetbaşoğlu, Çakaloğlu, Çiloğlu, Ekşioğlu, Fazlıoğlu, Ğelğeloğlu, Selimoğlu, Süleymanoğlu, Tosunoğlu, Tozkoparanoğlu, Ustaahmetoğlu, Ustahüseyinoğlu, Veloğlu, Yağcıoğlu.

Aynı yıllarda arazi sınırlarında görülen diğer akrabalardan bazıları:
Dursunoğlu, Eminoğlu, Murtezaoğlu

BALLIKÖY
Anzer-i Ulya Karyesi (Yukarı Anzer köyü), Yukarı  Anzer

1872 tapu kayıtlarına göre Yukarı ve Aşağı Anzer’de arazi sahipleri:
Ahmetoğlu, Alacukoğlu, Alamanoğlu, Alevoğlu, Altuncıoğlu, Atmacaoğlu, Azizoğlu, Bakuoğlu, Balamanoğlu, Başaranoğlu, Bayramoğlu, Bekiroğlu, Beyazitoğlu, Bozikooğlu, Bülbüloğlu, Camadanoğlu, Cambazoğlu, Cansızoğlu, Civelekoğlu, Çatıroğlu, Çiloğlu, Çuhniyaoğlu, Delibaltaoğlu, Duğrutoğlu, Duralioğlu, Emiroğlu, Fitozoğlu, Gücemanoğlu, Güllüoğlu, Gürcüoğlu, Ğalioğlu, Habipoğlu, Hacıoğlu, Habiloğlu, Hapeloğlu, Hubuloğlu, Hüseyinoğlu, İbrahimoğlu, İsmailoğlu, Kakoşoğlu, Kalamanoğlu, Kalamollaoğlu, Kalizoğlu, Kanberoğlu, Kangeloğlu, Karabacakoğlu, Karabelaoğlu, Karacıoğlu: Karahasanoğlu, Karamustafaoğlu, Katıroğlu, Kaymakoğlu, Keleşoğlu, Kırıtoğlu, Kırnekoğlu, Kocamanoğlu, Koncoloğlu, Kopredikoğlu, Koşlikoğlu, Köralioğlu, Kudumanoğlu, Kurtoğlu, Kuşdanınoğlu, Kutrimaoğlu, Kutuoğlu, Küçükali oğlu, Küçükismailoğlu, Lezgioğlu, Millihasanoğlu, Mollahamzaoğlu, Mollaosmanoğlu, Murtezaoğlu, Musaoğlu, Muslikoğlu, Osmanoğlu, Sadıkoğlu, Samankuroğlu, Sarıkazoğlu, Sarmacıoğlu, Serdaroğlu, Seyitoğlu, Süleymanoğlu, Temellioğlu, Topalosmanoğlu, Velioğlu, Yakupoğlu, Yetimalioğlu.

Yukarı ve Aşağı Anzer’de 1872 tapu kayıtlarına göre arazi sınırlarındaki diğer akrabalar:
Abdioğlu, Bolamanoğlu, Bomaroğlu, Çalamanoğlu, Çepoğlu, Danabaşoğlu, Demircioğlu, Dişlioğlu, Emiralioğlu, Ğenioğlu, Haliloğlu, Hasanoğlu, Huritoğlu, Hurnikoğlu, Huyluoğlu, Kabrımanoğlu, Kadiroğlu, Karacaoğlu,  Karamanoğlu, Karamustafaoğlu, Karımanoğlu, Kaşkaroğlu, Kırismail, Kırnıkoğlu, Kıtıroğlu, Kimanoğlu, Kirlioğlu, Kodamanoğlu, Kotanoğlu, Kotraoğlu, Kotrupoğlu, Körcaferoğlu, Körosmanoğlu, Körhasanoğlu, Kunceloğlu, Kurıkoğlu,  Kuşlukoğlu, Kuyrukoğlu, Mahmutoğlu, Manyazoğlu, Memişoğlu, Mollahasanoğlu, Pomaroğlu, Salihoğlu, Sarıibrahimoğlu, Sarısüleymanoğlu, Serdaroğlu, Sivrioğlu, Süleymanoğlu, Şeyhalioğlu, Şeyhoğlu, Tepmanoğlu, Timuroğlu, Topaloğlu, Turutoğlu, Yalamanoğlu, Yusufoğlu.

BAŞKÖY
Cimil-i Ulya Karyesi (Yukarı Cimil köyü), Yukarı Cimil

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Abdurrahmanoğlu, Aşutoğlu, Bütünoğlu, Delimustafaoğlu, Dilonunoğlu, Gençalioğlu, Gezmişoğlu, Hacıhasanoğlu, Hacıhasanoğlu, Haliloğlu, Hidaoğlu, Hordaluşoğlu, Hutaoğlu, Huthutoğlu, Kazancıoğlu, Köşkoğlu, Kumbasaroğlu, Küçükalioğlu, Küçükosmanoğlu, Kürtalioğlu, Mamuşoğlu, Miseloğlu, Molla Abdi oğlu, Nurhatoğlu, Paşalıoğlu, Pornekoğlu, Salihoğlu, Sarıalioğlu, Sarıosmanoğlu, Satıroğlu, Timurçioğlu, Tineloğlu, Vasapoğlu, Zokaroğlu.

1872’de arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalardan bazıları:
Çakıroğlu, Gençoğlu, Huruluşoğlu, İbrahimoğlu, İhtaroğlu, Kadiroğlu, Kıraloğlu, Küçükahmetoğlu, Küşekoğlu, Metooğlu, Mollaömeroğlu, Nasıroğlu, Recepoğlu, Sarıoğlu, Şeyhoğlu, Topaloğlu.

BAYIRKÖY
Kolyav, Koylav

1872 tapu kayıtlarına göre Bayırköy’de akrabalar
Ekşioğlu,

CEVİZLİK
Pilakorun, Pakorum

1872 tapu kayıtlarında Pilakorum, Çağrankaya köyü ile birlikte yazılmıştır. 

ÇAĞRANKAYA
Kafkame

1872 tapu kayıtlarına göre (1288 yoklaması) Kafkame ve Pilakorum köylerindeki arazi sahipleri:
Abbasoğlu, Abdullahoğlu, Ardaloğlu, Azaklıoğlu, Biberoğlu, Bozoğlu, Çakıroğlu, Çifteninoğlu, Çolakoğlu, Demircioğlu, Deryazoğlu, Dirhemlioğlu, Fazlıoğlu, Fitozoğlu, Hacıhasanoğlu, Hacısüleymanoğlu, Hamzaoğlu, Hasanoğlu, Hohoroğlu, İbrahimoğlu, Kalencioğlu, Kalpakoğlu, Karacıoğlu, Karagözoğlu,  Karamanoğlu, Karamehmetoğlu, Kirlioğlu, Komesoğlu, Kuveloğlu, Kuyoğlu, Mamatininoğlu, Mollamahmutoğlu, Muçooğlu, Mutevvellioğlu, Ofluoğlu, Osmancepoğlu, Ömeroğlu, Pullioğlu, Ramadanoğlu, Ramazanoğlu, Solakoğlu, Soytarıoğlu, Şabanoğlu, Şaboğlu, Temuroğlu, Uzunosmanoğlu, Vardalininoğlu, Yanıkoğlu.

1872’de arzi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Bapikoğlu, Delimehmetoğlu, Mahmutoğlu, Mehmetoğlu, Mollaoğlu, Tataroğlu, Yasınoğlu. (İsimleri yazılıdır fakat belirtmedik)

ÇAMLIK
Kuhser-i Süfla karyesi, Aşağı Kuhser, Aşağı Köhçer

1872 yılı tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Abdullahoğlu, Alibaşoğlu, Berzahoğlu, Çeçeninoğlu, Fisununoğlu, Hacıalioğlu, Hacıosmanoğlu, Henekeloğlu, Karaveziroğlu, Keleşoğlu, Kutrimatoğlu, Küçükoğlu, Mollaibrahimoğlu, Mollaibrahimoğlu, Mollaoğlu, Mollaosmanoğlu, Mustafaağaoğlu, Pasaloğlu, Şadimanoğlu, Timurçioğlu, Yusufoğlu.

1872 tapu kayıtlarında arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Abdioğlu, Besfioğlu, Ekşioğlu, Hacıibrahimoğlu, Kaçaranoğlu, Marabaoğlu, Ömeroğlu, Şeyhoğlu. (İsimleri yazılıdır fakat belirtmedik)

TULUMPINAR

(Bu yıllarda Tulumpınar köyü Aşağı Kuhser’e dahildi)
Ekşioğlu, Fisunoğlu, Geloğlu, Henekeloğlu, Keleşoğlu, Kudimanoğlu, Şadimanoğlu.

Aynı yıllarda görülen diğer akrabalardan birkaçı:
Bakkaloğlu, Kahramanoğlu, Küçükoğlu,

ÇATALTEPE
Haya-i Süfla karyes (Aşağı Haya köyü), Aşağı Haya

1872 tapu kayıtları Eskice köyü adı altında yazılmıştır.

ÇİÇEKLİ
Anzer-i Süfla karyesi, Köseli, Aşağı Anzer köyü

1872 tapu kayıtları Ballıköy adına yazılmıştır.

ÇİFTEKÖPRÜ
Meles

1872 tapu kayıtlarında ve 1875–1880 yılları vergi kayıtlarında Meşeköy’e dahildi.

DEMİRKAPI
Homeze

1872 tapu kayırlarına göre arazi sahipleri:
Azaklıoğlu, Bacakoğlu, Bostanoğlu, Delihüseyinoğlu, Dervişoğlu, Doksanüçoğlu, Ekşioğlu, Hacıosmanoğlu, Hüseyinağaoğlu, İslamoğlu, Karakurtoğlu, Kotiloğlu, Kuritoğlu, Küçükağaoğlu, Papoğlu, Soytaroğlu, Veloğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Deryazoğlu, Hıdaoğlu, Mutevellioğlu, Osmançepoğlu, Sarıkoğlu, Sarıoğlu, Süleymanoğlu, Yakupağanınoğlu, Yakupoğlu.(İsimleri yazılıdır fakat belirtmedik)

DEREKÖY
Veliköy-ü İspir karyesi, Yukarı Velkü

1872 tapu kayıtlarına göre (1288 yoklaması) Dereköy ve Yağcılar’daki arazi sahipleri:
Abdurrahmanoğlu, Bekiroğlu, Çakıroğlu, Çepnioğlu, Ekşioğlu, Fisooğlu, İspirlioğlu, Kaçaranoğlu, Kürdoğlu, Ömeroğlu, Pilakorumlioğlu, Sadıkoğlu, Sağıroğlu, Sürgünoğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Çepoğlu, Çiloğlu, Keleşoğlu, Kuridoğlu, Kutrumanoğlu, Uzunalioğlu.(İsimleri yazılıdır fakat belirtmedik)

DİKTAŞ
İksenit

1872 yılı (1288 arazi yoklaması) tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Abdibaşoğlu, Abdioğlu: Ahmetoğlu, Arkanatoğlu, Ayvazoğlu, Azizoğlu, Bacakoğlu, (Bıçakoğlu) Balcıoğlu, Battaloğlu, Bayramoğlu, Bektaşoğlu, Birdanınoğlu, Cinkabakoğlu, Çakaloğlu, Çepnioğlu, Çiloğlu, Demircioğlu, Feyzioğlu, Fukaranınoğlu, Hacımehmetoğlu, Hanoğlu, Hırmızoğlu, Hurşitoğlu, İbrahimoğlu, İhtiyaroğlu, İslamoğlu, Karacaoğlu, Karadoğlu, Kaşmeroğlu, Katıroğlu, Koncoloğlu, Konduloğlu, Köroğlu, Körömeroğlu, Köseoğlu, Lulutoğlu, Mahioğlu, Mamukanınoğlu, Mamukoğlu, Mehmetoğlu, Mollasüleymanoğlu, Muslioğlu, Numanoğlu, Osmanoğlu, Pendazoğlu, Turanoğlu,.Uzunahmetoğlu, Zandaoğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalardan bazıları:
Alnıkoğlu, Cesuralioğlu, Çakutoğlu, Çebinkabakoğlu, Çolakoğlu, Destanoğlu, Doğanoğlu, Dursunoğlu, Eminoğlu, Erkanatoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıoğlu, Hasanoğlu, Hutooğlu, Hüseyinkabakoğlu, Kakışoğlu, Karadeninoğlu, Kelalioğlu, Kibaroğlu, Kirlioğlu, Korkutoğlu, Koronoğlu, Kotaranoğlu, Kösoğlu, Kunduloğlu, Kurtoğlu, Kutuoğlu, Makuloğlu, Masnakoğlu, Mollaosmanoğlu, Şabanoğlu, Şerifoğlu, Timuroğlu, Uzunoğlu, Yahyaoğlu.

ESKİCE
Haya-i Ulya karyesi, Yukarı Haya

1872, tapuya göre Eskice  ve Çataltepe arazi sahipleri:
Abdullahoğlu, Ahmetoğlu, Alipaşaoğlu, Atmacoğlu, Azizefendioğlu, Bektaşoğlu, Birdanınoğlu, Cebecioğlu, Cevahiroğlu, Durmuşoğlu, Eyüpoğlu, Hızıroğlu, (Hazıroğlu) Kırcıalioğlu, Kirlioğlu, Kocamanoğlu, Küçükömeroğlu, Mahmutçepoğlu, Öksüzmehmetoğlu, Salihoğlu, Sanaroğlu, Sarıibrahimoğlu, Sarımehmetoğlu, Şabanoğlu, Şaltakoğlu, Tahiroğlu, Terzioğlu, Timuroğlu, Topaloğlu, Uzunahmetoğlu, Uzunahmetoğlu, Uzunyusufoğlu, Veyisoğlu,. Yıldırmanoğlu, Ziğaloğlu.

1872’de arazi sınırlarında bulınan diğer akrabalar:
Ahmetağanınoğlu, Çanaroğlu, Çınaroğlu, Hıroğlu, Hüseyinoğlu, İbrahimbaşoğlu, Kırcıloğlu, Kubuçoğlu, Mollaoğlu, Mollasüleymanoğlu, Muhtaçoğlu, Perdeninoğlu, Sarıoğlu, Yusufoğlu.

GÖLYAYLA
Kabahor

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Abanozoğlu, Abdioğlu, Alevoğlu, Arapoğlu, Asmakanınoğlu, Avazoğlu, Bekiroğlu, Çolakoğlu, Çölkesenoğlu, Delimeroğlu, Demircioğlu, Duraneoğlu, Durmuşoğlu, Feyizoğlu, Gençosmanoğlu, Ğavuzoğlu, Habipoğlu, Hacıbekiroğlu, Hacıefendioğlu, Hacıoğlu, Hacı Mustafa oğlu Kerim.Haliloğlu, Hamzaoğlu, Hasanbaşoğlu, Hayalioğlu, Hüseyinbaşoğlu, Hüseyinoğlu, İbrahimoğlu, İslamoğlu, Kaçaranoğlu, Karaahmetoğlu, Karakooğlu, Karamehmetoğlu, Kaşkaoğlu, Kâtipoğlu, Keçioğlu, Kırcıali, Kırızoğlu, Kocamanoğlu, Köroğlu, Köseoğlu, Lavazoğlu, Marabaoğlu, Memioğlu, Mollahüseyioğlu, Mollamahmutoğlu, Mollaoğlu, Mollasüleymanoğlu, Mustafaoğlu, Oskutoğlu, Ömeroğlu, Paşalıoğlu, Pilakoğlu, Reşitoğlu, Rüşenoğlu, Sadullahoğlu, Sayinoğlu, Şabanoğlu, Şalyanınoğlu, Takışoğlu, Tayipoğlu, Timuroğlu, Topalalioğlu, Topaloğlu, Topçuoğlu, Turanoğlu, (Duranoğlu) Tuznikoğlu, Ustahasanoğlu, Viraneoğlu, Yakupefendioğlu, Yakupoğlu, Yanıkoğlu, Yusufoğlu.

1872 ‘de arazi sınırlarındaki diğer akrabalardan bazıları:
Abdurrahmanoğlu, Ahmetoğlu, Anzerlioğlu, Aslanoğlu, Civelekoğlu, Duralioğlu, Eskutoğlu, Fatoğlu,  Görgüsüzoğlu, Hacıefendioğlu, Hamitoğlu, Hasanoğlu, İbişoğlu, İspirlioğlu, Kabakulakoğlu, Kalyonoğlu, Kâtipoğlu, Kırızoğlu, Koşkaoğlu, Kuşıkaoğlu, Kuşkaoğlu, Memulioğlu, Mollaabdurrahmanoğlu, Sakaoğlu, Sulununoğlu, Şabanoğlu, Tonbuloğlu, Topalalioğlu, Uvraoğlu, Yakupoğlu.

GÜRDERE
Ethone, İskencedere

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Başhasanoğlu, Biberoğlu, Durmuşoğlu, Eyüpoğlu, Fazlıoğlu, Gürcüoğlu, Hacıabdurrahmanoğlu, Hamzaoğlu, Hoçazoğlu, İslamoğlu, İsmailoğlu, Karaosmanoğlu, Keleşoğlu, Kolisoğlu, Komesoğlu, Mahioğlu, Muratoğlu, Selimoğlu, Tatoğlu, Tavlaşoğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sınırında bulunan diğer akrabalar:
Öksüzoğlu, Tanoğlu.

GÜVENKÖY
Cimil-i Süfla Karyesi, Aşağı Cimil, Yetim Hoca

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Abanozoğlu, Apeloğlu, Çakıroğlu, İhtiyaroğlu, Kalanoğlu, Kırcıloğlu, Halil oğlu Osman. Kırhasanoğlu, Kırhüseyinoğlu, Kumbasaroğlu, Küçükahmetoğlu, Kürtalioğlu, Mubaşıroğlu, Taşçıoğlu, Tonyalıoğlu, Yazıcıoğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre arazı sınırlarında bulunan diğer akrabalardan bazıları:
Hacıhüseyinoğlu, Hasanoğlu, Kabahasanoğlu, Kıralioğlu, Mutioğlu, Ömeroğlu, Salihağaoğlu,  Şerifoğlu, Şeyhoğlu, Topçuoğlu. (İsimleri yazılıdır fakat belirtmedik)

IHLAMUR
Kapse-i Of karyesi, Yukarı Kapse

1872 tapu kayıtları, Ayvalık köyünde gösterildi:

ILICA
Vane

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Abdioğlu, Caritoğlu, Hacıhasanoğlu, Hıroğlu, İlyasoğlu, İmamoğlu, Karacaoğlu, Maanuzoğlu, Mollahasanoğlu, Muçooğlu, Mutikaoğlu, Pullioğlu, Siçanoğlu, Süleymanoğlu, Şaboğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Abdurrahmanoğlu, Ayazoğlu, Bacakoğlu, Biberoğlu, Tataroğlu, Tehlukeoğlu. (İsimleri yazılıdır fakat belirtmedik)

KAMA
(Önceki yıllarda Petran’ın mahallesi idi)

KİRAZLI KÖYÜ
Manlo, Manle

1872 (1288) tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Bekiroğlu, Büyükoğlu, Delihüseyinoğlu, Ekşioğlu, Eyüpoğlu, İbrahimoğlu, Kâmiloğlu, Karakulukçuoğlu, Kibaroğlu, Kotevoğlu, Köseoğlu, Mizelioğlu, Mollaismailoğlu, Öksüzoğlu, Tavukçuoğlu, Terzioğlu, Tulunoğlu, Uzunalioğlu, Variçoğlu.

1872 kayıtlara göre arazi sınırındaki diğer akrabalar:
Köroğlu, Kösoğlu, Lazoğlu, Likevoğlu, Mollaibrahimoğlu, Mollaoğlu, Poçoğlu, Süleymanoğlu.

MEŞEKÖY
Betran, Petran

1872 tapu kayıtlarına göre Meşeköy, Çifteköprü ve Kama köyündeki akrabalar:
Anzerlioğlu, Bayramoğlu, Bekiroğlu, Bektaşoğlu, Civelekoğlu, Çilhorozoğlu, Dilsizoğlu, Durmuşoğlu, Eminoğlu, Ğavuzoğlu, Hacıahmetoğlu, Hacıoğlu, Hüseyinoğlu, İsmailoğlu, Kadiroğlu, Kalçaoğlu, Karacaoğlu, Karamehmetoğlu, Kocamanoğlu, Kondioğlu, Kutoğlu, Kutuoğlu, Lazmahmutoğlu, Mahioğlu, Mahuralininoğlu, Memişoğlu, Mollaismailoğlu, Mustafaoğlu, Öksüzoğlu, Ömeroğlu, Pilakoğlu, Puşuroğlu, Süleymanoğlu, Şerifoğlu, Timuroğlu, Topaloğlu, Zandalioğlu, Ziğaloğlu.

1872 de arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Ahmetoğlu, Alioğlu, Akcanoğlu, Çakıroğlu, Feyizoğlu, Karaahmetoğlu, Karabekoğlu, Karınoğlu, Kerimoğlu, Kuloğlu, Kunduloğlu, Kurtoğlu, Kutaoğlu, Molladurmuşoğlu, Turanoğlu, Veyisoğlu, Yıldırmanoğlu, Yusufoğlu.

ORTAKÖY
Cimil-i Vasat, Ortaköyü Kebir ve Sagir Karyesi, Paşaköy

1872 (1288) arazi tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Abanozoğlu, Abdioğlu, Akmehmetoğlu, Büyükoğlu, Çakooğlu, Çatıroğlu, Delimemişoğlu, Dervişoğlu, Kalanoğlu, Kumbasaroğlu, Kutrioğlu, Küçükahmetoğlu, Küçükalioğlu, Memikaoğlu, Mollaabdioğlu, Mutioğlu, Nurhatoğlu, Osooğlu, Paşalıoğlu, Piyadeoğlu, Sarıosmanoğlu, Şeyhoğlu, Şinaforoğlu, Taşçıoğlu, Yazıcıoğlu.

1872 arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Çakıroğlu, Duralioğlu, Habiboğlu, Hidooğlu, Hudhudoğlu, Hüseyinoğlu, İbrahimoğlu, İsmailefendioğlu, Kalaoğlu, Kâmiloğlu, Keleşoğlu, Kurnıkoğlu, Kurualioğlu, Küçükosmanoğlu, Likanınoğlu, Mahmutoğlu, Mollaismailoğlu, Mollamahmutoğlu, Mubaşıroğlu, Nasıroğlu, Oflioğlu, Ömeroğlu, Recepoğlu, Salihoğlu, Sarımahmutoğlu, Sarıosmanoğlu, Süleymanoğlu, Timurçioğlu, Topaloğlu, Yakupoğlu, Yalvaoğlu.

RÜZGÂRLI
Mize

1872 yılı tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Ahmetoğlu, Gedikoğlu, Havaceoğlu, Macaroğlu, Mahmutoğlu, Muratoğlu, Musaoğlu, Süleymanoğlu, Toposmanoğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Cevahiroğlu, Habiboğlu, Kırıkoğlu, Mehmetoğlu, Osmanoğlu, Seradoğlu, Tahiroğlu.

SİVRİKAYA
Kohser-i Ulya karyesi, Yukarı Köhçer

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Ağaoğlu, Alevaoğlu, Biberoğlu, Caferoğlu, Çakaloğlu, Çakamatoğlu, Dağlaroğlu, Dikamişoğlu, Eyrininoğlu,İnceoğlu, İsmailoğlu, Kırcalioğlu, Koçanoğlu, (kuçan), Koçnooğlu, Koşanoğlu, Köseoğlu, Kösoğlu, Kuşvaoğlu, Kutlanoğlu, Külahoğlu, Medetoğlu, Mollaahmetoğlu, Morduloğlu, Mutoğlu, Ömerikaoğlu, Ömerinyeğeni, Paluşoğlu, Purputoğlu, Sarıoğlu, Somanoğlu, Timurçioğlu.

1872’de arazi sınırlarında bulınan diğer akrabalar:
Ağabatınoğlu, Azizoğlu, Bayramoğlu, Eminoğlu, Hâkimoğlu, Hıroğlu, Hubukaoğlu, İbooğlu, Kalcıoğlu, Köroğlu, Murtezaoğlu, Öksüzoğlu, Pekamışoğlu, Sarıoğlu, Yusufoğlu.

ŞİMŞİRLİ
Komes

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Çalamanoğlu, Çatanoğlu, Demircioğlu, Duralioğlu, Eyüpoğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacıoğlu, Hacıosmanoğlu, İbrahimoğlu, İnceninoğlu, İsmailoğlu, Karamehmetoğlu, Kenarcıoğlu, Körsalihoğlu, Küçükmehmetoğlu, Mahmutoğlu, Memişoğlu, Mollamehmetoğlu, Mollaoğlu, Muçoğlu, Sarımahmutoğlu, Sarıoğlu, Taşçıoğlu, Temeloğlu, Ustahüseyinoğlu, Ustaömeroğlu, Uzunosmanoğlu, Zehiroğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre (1288 yoklaması) arazi sınırlarda bulunan diğer akrabalar:
Alioğlu, Arapoğlu, Hacısüleymanoğlu, Hamitoğlu, Hüseyinoğlu, Köralioğlu, Körhüseyinoğlu, Mehmetoğlu, Mollahüseyinoğlu, Mollaibrahimoğlu, Mollamahmutoğlu, Osmanoğlu, Ömeroğlu, Poçoğlu, Salıhoğlu, Taşçıoğlu.(İsimleri yazılıdır fakat belirtmedik)

TOZKÖY
Mahura, Çömlekçi, Mahura

1872 tapu kayıtlarına göre (1288 yoklaması) arazi sahipleri:
Alaloğlu, Atmacaoğlu, Ayvazoğlu, Bayramoğlu, Bekirbaşoğlu, Bekiroğlu, Bilişoğlu, Bozoğlu, Büyükoğlu, Caferoğlu, Civelekoğlu, Çahçahoğlu, Çakıroğlu, Çalıkoğlu, Çamuralioğlu, Çebioğlu, Çiloğlu, Çolakoğlu, Çuhniyaoğlu, Delioğlu, Dilsizoğlu, Eksiklioğlu, Eskitoğlu, Fazıloğlu, Galetoğlu, Gençalioğlu, Hacıbayramoğlu, Hacınınoğlu, Hacıoğlu, Hoçazoğlu, Hubuzeoğlu, Hutooğlu, İpsizoğlu, İslamoğlu, Karacaoğlu, Karalioğlu, Karavinoğlu, Kelahmetoğlu, Kıroğlu, Kodemanoğlu, Kolamanoğlu, Köroğlu, Kutanınoğlu, Kutoğlu, Kutooğlu, Lavazoğlu, Livoğlu, Malataoğlu, Maltaoğlu, Mamuçoğlu, Memikaoğlu, Metooğlu, Mollanınoğlu, Mollaosmanoğlu, Mumulaoğlu, Muratoğlu, Musaoğlu, Mustafaoğlu, Nevruzoğlu, Numanoğlu, Pendazoğlu, Puşuroğlu, Sakaoğlu, Şahinoğlu, Şahinoğlu, Şerifoğlu, Tataroğlu, Tokuzoğlu, Topaloğlu, Tosunoğlu, Tunoğlu, Turahoğlu, Turanoğlu, Tuysuzoğlu, Tüfekçioğlu, Uzunalioğlu, Vasıloğlu, Veziranoğlu, Yalanızoğlu, Yıldırmanoğlu, Yunusoğlu.

1872’de arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Alihanoğlu, Beramağaoğlu, Beramoğlu, Bozdanoğlu, Cesuralioğlu, Çahparoğlu, Çeçioğlu, Çeçuoğlu, Çelikoğlu, Çeloğlu, Çepoğlu, Çiloğlu, Çiyaoğlu, Çoroğlu, Duralioğlu, Gölgecioğlu, Hasanoğlu, Kocamanoğlu, Koşuoğlu, Körosmanoğlu, Kurtoğlu, Kutaoğlu, Linekoğlu, Mollaahmetoğlu, Mumuluoğlu, Mumuşoğlu, Mutooğlu, Paşaoğlu, Pilakoğlu, Sağıroğlu, Tarakçıoğlu, Topuzoğlu, Yusufoğlu, Ziğaloğlu, Zurnacıoğlu.

TULUMPINAR
Tulumhar, Tulumpuar

(1872 yoklamasında ve 1875-1880 yıllar arasında Çamlık köyüne ile beraber yazılmıştır)

YAĞCILAR
Veliköy-ü Rize karyesi, Aşağı Velkü

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri  Dereköy ile beraber  yazılmıştır.
YERELMA

Cevatoz
Alibaşoğlu, Bekirbaşoğlu, Ceremeoğlu, Davutoğlu, Durmuşoğlu, Hasanoğlu, Kapseteninoğlu, Kukulaoğlu, Mollamahmutoğlu, Mollaosmanoğlu.

1872’de arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Bekiroğlu, Dilsizoğlu, Kalitaoğlu, Köseoğlu, Mollahasanoğlu, Osmanoğlu.

GÜNEYCE
Varda, Hacışeyh

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sahipleri:
Alemdaroğlu, Alicepoğlu, Arapoğlu, Armutoğlu, Avcıoğlu, Çahparoğlu, Çakıroğlu, Çolakoğlu, Dişlioğlu, Durmuşoğlu, Fazıloğlu, Fazlıbaşoğlu, Feyizoğlu, Fusukoğlu, Habipoğlu, Hacıabdurrahmanoğlu, Hacıalioğlu, Hacıfusunoğlu, Hacımustafaoğlu, Hüseyinağanınoğlu, Hüseyinbaşoğlu, İslamoğlu, Kâmiloğlu, Karahasanoğlu, Karakulakçıoğlu, Karaosmanoğlu, Kasarcıoğlu, Kolekoğlu, Kotevoğlu, Kotiloğlu, Kösoğlu, Kurtoğlu, Kürtoğlu: Likevoğlu, Mankeroğlu, Memikaoğlu, Mollahüseyinoğlu, Mollamahmutoğlu, Mollamehmetoğlu, Muçoğlu, Murtezaoğlu, Nuhoğlu, Pacarişoğlu, Rüstemoğlu, Sarhanoğlu, Sipahioğlu, Süroğlu, Terzioğlu, Tomaroğlu, Ustaosmanoğlu, Uzunahmetoğlu, Yesiroğlu, Zıroğlu.

1872 tapu kayıtlarına göre arazi sınırlarında bulunan diğer akrabalar:
Ahmetoğlu, Başoğlu, Bekiroğlu, Dilekoğlu, Hacıahmetoğlu, Hacıalioğlu, Hacıhüseyinoğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacımehmetoğlu, Hatipoğlu, Hüseyinoğlu, İbrahimoğlu, Karakoçoğlu, Karaoğlu, Köroğlu, Küçükalioğlu, Kürdoğlu, Mandakoğlu, Mazıloğlu, Memişoğlu, Mollaaltunoğlu, Mollahasanoğlu, Mollamustafaoğlu, Mollaoğlu, Mollayakupoğlu, Pacarışoğlı, Selimoğlu, Sivrioğlu, Tarakçıoğlu, Tufanoğlu, Tuğoğlu, Tülekoğlu, Ustaosmanoğlu.

 

 

Kyn:Osman COŞKUN abimize Teşekkürler. Eline Koluna Sağlık

Yazar Hakkında

İkizdere Web Sitesi Kurucusu ve Yöneticisi. Sitemizde Reklam Vermek İsteyenler Bu Yönetici İle veya İletişim Bölümünden bizimle İletişime Geçebilir.

İlgili Yazılar

4 Responses

 1. HAMZA TOSUN

  bu çalışmayı yapana teşekkür ederim güzel bir çalışma birde rica etsek akrabaların geçmiş tarihlerini yani geçmişleri nereye dayanıyor yapabilirseniz çok memnun kalırız

  Cevapla
  • admin

   gerekli bilgiler bulununca sitemize eklenecektir. İlginiz ve Öneriniz için teşekkürler

   Cevapla
 2. EROL ÖZTÜRK (MOLLADURMUŞOĞLU)

  GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ ELİNİZE SAĞLIK HAMZA TOSUN BEYİN DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ ACABA BU SÜLALE İSİMLERİNİN GEÇMİŞİ NEDİR? BENİM ATALARIM 1461 DE FATİHİN ORDUSUYLA TRABZONA GELDİ FAKAT GÖRÜYORUMKİ PETRAN KÖYÜNDE SOYADIMIZA RAST GELDİM ŞİMDİ ACABA DİYORUM. GÜN İŞİĞİNA ÇİKARSA SEVİNİRİM ZANNEDERSEM AKRABALARİMİZ PETRANDA. TEŞEKÜR EDERİM BÜ ÇALIŞMAYA

  Cevapla
 3. İsmail Yavuz

  Merhaba Ben Emekli Bankacıyım ; Pazar Suçatı (APSO) Köyünden im Bizim Sülale Purputoğlu Sülalesidir. Pazar ilçesinde 5 köyde ve değişik soyadlar almışlar tabi soyadın kanununa göre ( Apso ve Mesemit Köyündekiler YAVUZ , İlastas köyündekiler BULUT, Hudisa Köyündekiler Sarıbaş , oldukça kalabalık bir aileyiz ;SİVRİKAYA köyünde yer alan sülalelerden PURPUTOĞLU larının Şu anda taşıdıkları Soyadlarını öğrenebilirmiyim. Ayni Sülale olduğumuzu ,Ancak Sivrikaya köyünde kaç aile yaşadığını bilmiyorum.

  Cevapla

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.