ÜMMET-İSLAM ALEMİ
Ferit Yaldızbaş

ÜMMET-İSLAM ALEMİ

Bu içerik 413 kez okundu.


Hz. Muhammed s.a.v. efendimize iman eden, bize bıraktığı Kur’an ve Sünnet çerçevesinde imanı edip, bu iman üzere hayatını tanzim eden Müslüman toplumunun adıdır ÜMMET. Yaşadığı coğrafya, şartları, milliyeti ne olursa olsun, İslama mensup olan herkes, her toplum, her cemiyet, her cemaat, ümmet kavramının bir parçasıdır. Çeşitlilikler, farklılıklar, renkler Ümmet oluşumuna engel değildir. Yani her Müslüman, ÜMMET oluşumunun gönüllü ve zorunlu bir bireyi ve üyesidir. Bütün insanlığı kucaklayan, bütün dünyayı kuşatan bu yüce gönüllü oluşumun, müşterekleri çoktur. Bu oluşum içerisindeki her birey, gurup, millet; siyasi, askeri, ticari, finansal güçler; hem dünyada hem ahirette birbirlerine karşı sorumludurlar. Bu Ümmeti Muhammed toplumu, iyilikleri paylaşmak, yardımlaşmak, birbirlerini sevmek, saymak, her türlü imkanlardan evveliyetle yararlanma kapılarını açık tutmak zorundadır. Bu bir vecibedir. Sıkıntılar, olumsuzluklar, bela ve musibetlerin atlatılmasında da birbirlerine yardımcı olmak da imanın gereğidir. 
İmani ve ahlaki değerlerin muhafazası ve devamı hususunda Ümmet mensupları arasında da yardımlaşmak zorundadır. Haksızlık ve adaletsizliklerle mücadelede, birbirleriyle dayanışma içerinde olmak zorundadırlar. Bir Müslüman, diğer Müslümanın sahip olduğu imkan ve fırsatlara ortak oldukları inanç ve kanaatini her zaman muhafaza etmek durumundadır. Halk arasında “ Müslüman malı ortaktır” sözü boş yere sarfedilmiş bir kelam değildir. Yaşadığımız bu dünyada, maddi imkan ve değerlerin en çok kıymet bulduğu şu çağda dahi, Ümmet arasında çeşitli nedenlerle uygulamada bulunan karşılıksız ve sadece Allah rızası gözetilen “paylaşma” hayatiyetini sürdürmektedir. Bu aziz Ümmetin her ferdi, cemiyeti, cemaati, beldesi belediyesi ellerindeki imkan ve fırsatları çevresindeki kardeşlerine paylaşıma açtığını, son zamanlarda çok uzak beldede bulunan kardeşlerine de kudret ellerini uzattıklarını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Daha iyi olmasını arzu ettiğimizden dolayı, görebildiğimiz ve tenkit ettiğimiz bazı noksanlıklar da bu Ümmet dayanışmasına engel olamayacak düzeyde, kötü niyet ve dış etkenle oluşmuş, kırıntılardır. Ümmet oluşumu evrenseldir. Bir coğrafyaya hapsedilemez ve sınırlarla ayrıştırılamaz. Bu oluşumu hiçbir siyasi, askeri güç de önleyemez. Bu bir İslami inanç oluşumudur. 
Müslümanların son zamanlarda Çin, miyammar, gibi yerlerde yaşayanlarının uğradıkları zulüm ve haksızlıklar, asimile baskıları; yöneticileri  Müslüman görünen münafıklardan oluşan veya ihanet içeresinde olan, birçoklarının da gaflet ve sefahatte bulunduğu,  halkının yüzde doksanını Ümmeti Muhammed’in oluşturduğu coğrafyalarda yaşayanlarının dinlerini öğrenme ve yaşamada uğradığı haksızlık ve baskıları ellerindeki dünyevi imkanların sömürülmesi, Ümmeti Muhammed’in her bir ferdi tarafından açık ve net olarak bilinmekte ve bu her ortamda da dile getirilmektedir. 
Şu an  yeryüzünde Ümmetin menfaatlerini, hak ve hürriyetlerini koruyan ve onları temsil eden bir devlet gücü ortada görünememektedir. Böyle bir oluşumun zaruriyeti sadece Türkiye’mizde iman, akıl ve iz’an sahibi yöneticilerimizce son zamanlarda dile getirilmekte olması fevkalade sevindiricidir. Ümmet kendi hak ve hürriyetlerini koruyabilecek dünya çapında bir örgütlenmeye gitmek zorundadır. Bu asırda buna daha çok ihtiyaç duyulduğu da dünyanın her tarafından işitilen çığlıklardan anlaşılmıştır.  Ülkemiz Ümmetin tamamını himaye gücüne mutlaka erişmelidir. Aksi takdirde burada isminı saymaya bile gerek görmediğim, asya, Avrupa, Amerika kıtalarında yaşayan Ümmet, bu ülkelerde hüküm süren kan ve göz yaşından beslenen güçler tarafından ezilmeye, sömürülmeye daha çok katlanmak zorunda kalacaklardır. 
İşin bir garip tarafı, Ümmetin kanını emenler, bu Ümmet birliğinin oluşumuna engel olmakta, bu konuda her türlü sinsi plan ve projeleri uygulumaya koyarak zulümlerini sürdürmektedirler. Ama ne yaparsa yapsınlar, bu Ümmet birlikteliğini çizdikleri sınırlarla, atadıkları hainlerle bozamayacaklardır. Bu güç, Allah’ın güçlü kıldığı bir oluşumdur. Bunu dağıtmaya, yok etmeye hiç bır güç muktedir olamayacaktır. Allah nurunu mutlaka tamamlayacaklardır. Bunların hepsi Kuran’da ve Hadisi şerıflerde belirtilmiştir. Ümmetin genel özelliklerini taşımayanlardan oluşan veya öyle gösterilen mümafıklardan müteşekkil, cellat, ceberrut sürülerini İslami gösterip, Ümmeti terörist ilan edenler, kendi yönettikleri insanların manevi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından, onların İslama yönelmelerini önleyemeyeceklerdir. Her ne kadar derin düşünemeyen bazı Müslümanların içinde  oluşturulan düşünce kirliliğnden etkilenerek, Ümmetin birbirini boğazladığını düşünenler çıksa bile, zamanımızdaki, hızlı haber alma ve doğru bilgiye en kısa yoldan en kısa zamanda ulaşma imkanları  haksızlık ve zulmün gizleyemeyecek, İslam nurunun bütünleştirici özelliğinden Ümmet güç bulacak, bu İlahi nurdan nasibi olanlar da Ümmet içerisinde yerini alacaktır. 
Kur’ân-ı Kerîm’de altmış dört yerde geçen ümmet kelimesi yukarıda sözü edilen çerçevede kullanılmıştır.  “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet bulunsun” meâlindeki âyette (Âl-i İmrân 3/104) olduğu gibi büyük bir topluluk içindeki özel bir zümreyi de ifade etmektedir.  Bu zümre her daim, üzerine düşeni yapmıştır. Ulema, fukaha, meşayihi kiram üstlendikleri bu şerefli görevi en güzel bır şekilde yerine getirmişlerdir. Bundan sonra da bu görev liyakatlı ehil insanlarca da yerine getirilecektir. Kur’an’da yer alan “mûtedil ümmet” (el-Bakara 2/143) ve “en hayırlı ümmet” (Âl-i İmrân 3/110) ifadeleri, ayrıca çok sayıdaki hadis rivayetinde tekrarlanan ümmet kelimesi Muhammed ümmetini belirtmektedir. 
Bu Ümmet “hayırlı” olma vasfını muhafazaya kararlıdır. Bu bir ilahi görevdir. Kendilerini süper güç olarak niteleyen hayırsız güçler, bu hayırların kendi ülkeleri içerisne girmesine ve oralarda yer bulmasına, yerleşmesine bile engel olamayacaklardır. 

 

 

Ferit Yaldızbaş (Emekli Müftü)

Bu Konuyu İlk Önce Sen Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Mehmet Demir     2019-09-20 Teşekkürler.
Dursun Kaptan     2019-09-19 Allah (CC) bizleri Ümmeti Muhammed'in birer ferdi olmayı nasip eylesin. Bizleri Peygamber efendimizin şefaatinden yararlanan kullardan eylesin.
Ali Bas     2019-09-19 Teşekkürler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Microsoft Remote Keyboard for Windows XP & Windows 7  Media Center Edition
Microsoft Remote Keyboard for Windows XP & Windows 7 Media Center Edition
James Donkey 118 Avago 3000 DPI 6 Tuş Aydınlatmalı Gaming Mouse (Sıfır)
James Donkey 118 Avago 3000 DPI 6 Tuş Aydınlatmalı Gaming Mouse (Sıfır)