Kategori: Video Galeri

 • ÇAYKUR RizeSpor Kaptanından Haftanın Değerlendirmesi

  ÇAYKUR RizeSpor Kaptanından Haftanın Değerlendirmesi

  Takım kaptanımız Emirhan Topçu bugün yapılan antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. SEZONUN EN İYİ 45 DAKİKASI Geçtiğimiz hafta sahamızda Denizlispor’a karşı 3-1 kazandığımız maçı değerlendiren kaptanımız Emirhan Topçu, Sezonun en iyi 45 dakikasını geçirdiğimizi düşünüyorum. İyi top oynadık skorda güzel bitti. Bizim için güzel bir üç puan oldu. Sezon bitimine kadar bu şekilde iyi futbol devam […]

 • DemirKapı (Homeze) Yaylası 2023

  DemirKapı (Homeze) Yaylası 2023

  DemirKapı (Homeze Yaylası) 22/ 01/ 2023 Tarihinde Çekildi. Videoyu Çeken Hemşeri Kardeşimiz Ali Nuray Ekşi‘ye Teşekkürler

 • Karşılaştırmalı F-Secure vs Bitdefender vs Eset vs Kaspersky Virus Testi 2022

  Karşılaştırmalı F-Secure vs Bitdefender vs Eset vs Kaspersky Virus Testi 2022

  Karşılaştırmalı F-Secure vs Bitdefender vs Eset vs Kaspersky Virus Testi

 • Bülbül Kasidesi | Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

  Bülbül Kasidesi | Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

  İsmi sübhan virdin mi var bahçelerde yurdun mu var? Bencileyin derdin mi var garip garip ötme bülbül Bilirim âşıksın güle gülün derdinden kim bile Bahçedeki gonca güle dolaşıp söz atma bülbül Bilirim âşıksın virde cünunun var gayet serde Şu sinemde olan derde bir dert de sen katma bülbül Pervaz olup uçar mısın deniz derya geçer misin Bencileyin naçar mısın halini ketmetme bülbül Yunus cemalin pak derken, cihanda mislin yok derken, Seher vakti Hak Hak derken bizi de unutma bülbül Medet ya İlahel Âlemin

 • Fatih Koca – Seyreyle Güzel Kudreti Mevla Neler Eyler

  Fatih Koca – Seyreyle Güzel Kudreti Mevla Neler Eyler

  Güfte: Alvarlı Efe Hazretleri Beste: Erzurum’dan Makam: Uşşak Şarkı Sözleri Seyreyle güzel Kudret-i Mevlâ neler eyler Allah’a sığın, Adl-i Taalâ neler eyler (Seyreyle güzel, Mevlâ’nın kudreti neler eyler / Allah’a sığın, yüce (İlâhî) adalet neler eyler… ) Canan’a gönül vereli ben candan usandım Hem düşeliden derdime dermandan usandım (Sevgili’ye gönül vereli ben candan usandım / Derdime düştükten (beri) dermandan usandım.) Suları şikest, meyleri kalp Hazreti Hak’tan Bir ane değin ettiğim isyandan usandım (Suları bozulmuş, içtikleri kalp; Hazreti Hakk’a / Bir an dahi ettiğim isyandan usandım.) Meyl eylemesem gayrisine tevbeler olsun Bu ane değin ettiğin isyandan usandım (Yönelmem başkasına tevbeler olsun / Bu ana kadar ettiğim isyandan usandım.) Pervane gibi yanmağı ister deli gönlüm Her şam-u seher ah ile efgandan usandım (Deli gönül pervane gibi yanmayı ister / Sabah ve akşam ah ile inlemeden usandım.) Kalmadı firak giryesine sonra mecalim Vuslat dilerem Yâr’ime hicrandan usandım (Ayrılık gözyaşı dökmeye mecalim kalmadı / Yârime kavuşma dilerim; iç acısından usandım.) Işk ile enes oldı gönül geçdi sivadan Ben sohbet-i nas ülfet-i yârandan usandım (Gönül âşk ile tutkun oldu; gayrisinden geçti / Ben insan sohbetinden dost görüşmesinden usandım.) Çün zerre vefa bulmadım ihvan-ı zemandan Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım (Çünkü zamane insanlarından zerre vefa bulamadım / Yüzleri dost, özleri (içleri) düşmandan usandım.) Vird edeyim İsmi’n hemen Hayret-i Hakk’ın Kesret ile ünsiyet-i insandan usandım (Kudretine hayret kaldığım Hakk’ın ismini anayım / Çokluk ile insanlarla görüşmekten usandım.) Kuddûsî’ye vahşet golüben cümle sivadan Der her ne ki ağyar var ise andan usandım (Kuddûsî’ye (Hak’tan) gayrisi vahşet görünerek / Kuddûsî der ki: ‘Her ne var ise ondan usandım.’ ) Seyreyle Güzel Kudreti Mevla Neler Eyler Bilinmeyen Kelimeler Şikest: Kırılmış, kırık, kırma, kırılma, yenilmiş, mağlubiyet Mey: Şarap, bâde, hamr Şam: Akşam Girye: Ağlama, gözyaşı dökme Firak: Ayrılık Vuslat: Kavuşma, buluşma Hicran: İç acısı, ayrılık, keder Enes: Ünsiyet, tutkun, bağlı, Siva: Masiva, başka, gayri, Sohbet-i nas: İnsanlarla sohbet Ülfet-i yârandan: Dost görüşmesi Kesret: Çokluk, sıklık, bir şeyin ekserisi ve muazzamı, bolluk Seyreyle Güzel Kudreti Mevla Neler Eyler, klâsik (divan) edebiyatımıza ait olan bir gazeldir. Makta beytinden anlaşıldığına göre Kuddûsi mahlâslı bir divan şairine aittir. Bu gazel, anlamına uygun olarak hoş bir beste ile bestekârlar tarafından bestelenmiş; Tasavvufî Türk Musikîsi’ndeki bugünkü sağlam yerini almıştır. Son zamanlarda da ilâhî olarak yaygın bir şekilde icra edilmektedir. Şekil ve muhteviyat olarak şerhini yapacağımız adı geçen gazele, günümüzde ‘türkü’ diyenler vardır. Şiir, biçim ve içerik açısından incelendiğinde bir halk edebiyatı verimi olan, hece ölçüsü kalıplarıyla dörtlükler şeklinde kıtalanan ‘türkü’ nazım şekliyle uzaktan yakından alâkası olmadığı kolaylıkla anlaşılacaktır. Sadece ‘türkü’ bir ezgi veya makamla söylenmez; edebiyatımızda var olan herhangi bir nazım şekli de (şarkı, kaside, gazel vb.) bir ezgi veya makamla söylenebilir. Bu şiir, halk edebiyatımıza ait olan ‘türkü’ değil; klâsik edebiyatımıza ait olan bir gazeldir. Kaynak: Cafer CEYLAN (Rehber Dergisi), Hazırlayan :Vehip Atalay Kitapsarayı-Erzurum

 • Ziya Taşkent – Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı ( KIŞLA DA BAHAR )

  Ziya Taşkent – Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı ( KIŞLA DA BAHAR )

  Ziya Taşkent – Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı ( KIŞLA DA BAHAR ) Sözleri Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı İbibikler öter ötmez ordayım Mektubunda diyorsun ki gel gayrı Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde Sabır sebat etmez gönül yurdunda Akşam olur tepelerin ardına Daha güneş batar batmaz ordayım Mor dağlara karargâhlar kurulur Eteğinde bölük bölük durulur On dakika istirahat verilir Tüfeğimi çatar çatmaz ordayım Bahar geldi koyun kuzu oynaştı İki âşık dört senedir bekleşti Kara gözlüm düğün dernek yaklaştı Vatan borcu biter bitmez ordayım Eserin künyesi Beste: Gültekin Çeki Güfte: Bekir Sıtkı Erdoğan Makam: Rast makamı Usûl: Aksak usûlü Form: Şarkı formu

 • Özbek Müzikleri

  Özbek Müzikleri

  Özbek Müzikleri

 • İkizdere – Petran Yaylası

  İkizdere – Petran Yaylası

 • İkizdere Kafkame Yaylası (Aşağı Yayla)

  İkizdere Kafkame Yaylası (Aşağı Yayla)

  İkizdere Kafkame Yaylası (Aşağı Yayla)

 • İkizdere Çağrankaya Yaylası

  İkizdere Çağrankaya Yaylası

  İkizdere Çağrankaya Yaylası